חקירות כלכליות

חקירות כלליות

משרד חקירות א.מ חקירות מבצע עבור לקוחותיו חקירות כלכליות אשר מטרתן לאתר מידע פיננסי- כלכלי אודות אדם, עסק או חברה בע"מ לצורך גביית חוב, איתור רכוש, איתור נכסי נדל"ן, ניטור מקורות הכנסה, ביצוע עיקולים והרכבת דו"ח איתנות פיננסית הנדרש לעיתים לפני ביצוע השקעה כלכלית או עסקה גדולה.

חקירות כלכליות נדרשות בתחומים שונים. החל מחקירות הכנסה ואיתור רכוש של בן זוג לשעבר החייב בתשלום מזונות או טוען לחוסר יכולת לתשלום בשל הכנסה נמוכה, דרך בעלי חוב המנסים להימנע מתשלום חובם לנושים אף על פי שבחזקתם רכוש והכנסה לא מעטים ועד לאיתור נכסים של חברות וארגונים לצורך תשלום לספקים ולעובדים או לצורך קבלת אינדיקציה פיננסית נכונה אודות פעילות החברה, המשמשת בתהליך קבלת ההחלטות בקיום פעילות עסקית עם אותה החברה.

משרד חקירות א.מ חקירות הינו משרד דינמי המסתייע בצוות חוקרים מקצועי ומנוסה בתחום החקירות הכלכליות, המיומן באיתור רכוש ונכסים בארץ ובחו"ל. לצורך עבודתו משתמש צוות החוקרים בציוד מתקדם וברשת קשרים ענפה במטרה להביא ללקוחותיו תוצאות מהירות ומדויקות.

במסגרת החקירות הכלכליות אנו מאתרים:

  • מידע אישי אודות הנחקר ומשפחתו
  • מידע פיננסי אודות הנחקר: חשבונות בנק בארץ ובחו"ל, מקורות הכנסה, פוליסות ביטוח שבבעלות הנחקר ועוד.
  • נכסי דלא ניידי הנמצאים בבעלות הנחקר.
  • כלי רכב הנמצאים בבעלות הנחקר.
  • עסקים וחברות בבעלות הנחקר או קשרים לחברות עסקיות כגון כהונה בתפקידי מפתח, פעילות עסקית ישירה או עקיפה באמצעות בני משפחה ועוד.
  • פעילות פיננסית חריגה הקשורה בנחקר: הגבלה פיננסית, פשיטת רגל ועוד.
דו"חות החקירה שלנו מסייעים ללקוחותינו להשיג את מטרתם: תשלום החוב המלא של הנחקר, קבלת אינדיקציה פיננסית מלאה אודות מושא החקירה, אדם או חברה, המסייעת בקבלת החלטות פיננסיות מורכבות, הוכחות המספיקות לביצוע הרמת מסך ועוד.