חקירות בינלאומיות

חקירות בינלאומיותישנן חקירות רבות המתחילות בארץ ויכולות להסתיים בחו"ל וחקירות המתחילות בחו"ל ומסתיימות בארץ. בנוסף חקירות רבות מתרחשות רק בחו"ל, בכל פעם במדינה אחרת.

חקירות בינלאומיות נוגעות במגוון רחב מאוד של נושאים – איתור נעדרים (בין אם מבחירה ובין אם מבריחה), איתור חייבים, איתור לצרכי ירושה כגון רכוש ונכסים שלא דווח עליהם, מודיעין עסקי של חברות בינלאומיות, חקירות פרטיות בתוך המשפחה וחקירות פרטיות זוגיות, כאשר קיים חשש לבגידה של אחד מבני הזוג.

חקירה בינלאומית צריכה להיות מתוכננת היטב מראש ולצפות מראש מגוון תרחישים אפשריים אליהם החקירה עשויה להתפתח. חקירה בינלאומית מחייבת את החוקר הפרטי לדעת מגוון שפות, להתמצא בחוקי המדינה בה מתבצעת החקירה, לדעת להתמזג עם ההמון מבלי לבלוט ולהסגיר את הנעשה, להכיר את המקום בו מתרחשת החקירה ובעיקר לעשות עבודת רקע טובה, מקיפה ויסודית על הנחקר. בצורה זו החוקר הפרטי יוכל להגיע לממצאים איכותיים וראיות מוצקות בזמן המהיר ביותר תוך כדי נטילת הסיכון הנמוך ביותר לחשיפת החקירה.

חוקר פרטי בעל וותק יוכל להשתמש בכל הכלים העומדים ברשותו בחקירה בארץ גם בחקירה המתרחשת בחו"ל, ציוד מעקב מתקדם, מצלמה נסתרת, האזנות סתר סמויות, מודיעין אמין ולעיתים קשר עם משרד חקירות מקביל במדינה בה מתרחש המעקב, כך הוא מוודא שליטה מלאה בשפה ובחוקי המדינה. בנוסף, קיימים תרחישים רבים בהם החוקר נאלץ להחליף רכבי מעקב והופעה חיצונית על מנת שלא להיחשף ולא לעורר את חשד הנחקר. חושים חדים וניסיון בתחום חשובים מאוד בחקירה בינלאומית מאחר והם מסייעים להשיג את המידע הרב ביותר בזמן הקצר ביותר.

חקירה בינלאומית הינה חקירה מעניינת ומרתקת ביותר עבור כל משרד חקירות פרטי ולרוב מצריכה  יותר מחוקר פרטי אחד על מנת להבטיח גיבוי, למנוע טעויות ולייצר אפשרות החלפה כאשר זמן המעקב ארוך מהרגיל.