מעקבים

מעקבים צוות החוקרים של א.מ חקירות מנוסה ומיומן בביצוע מעקבים סמויים הנדרשים בחלק נכבד של החקירות אותם אנו מבצעים.

באמצעות המעקבים הסמויים אוסף צוות החוקרים מידע רב המסייע ללקוחות בבית המשפט או בעולם העסקי, אשר לא היה עולה בידם להשיג בדרך אחרת או במסגרת הזמן העומד לרשותם. את המעקבים הסמויים אנו מבצעים כאשר עולה חשד ממשי שמושא החקירה מבצע פעולה כלשהי במחשכים העשויה לסייע לתיק הלקוח. לכן, אנו נעזרים במעקבים סמויים כאשר אנו חוקרים חשד לחוסר נאמנות בין בני זוג, חשד לפעילות פלילית כגון גניבה עסקית של ממון, של קניין רוחני, של מכירת סודות מסחריים ובמקרים רבים נוספים.

על מנת לבצע מעקב איכותי המספק תוצאות משמעותיות ללקוחות מחד ואינו חושף את החוקר מאידך יש צורך ברמת מיומנות ובניסיון רבים. על החוקר לנוע תמיד על הקו הדק שבין הרצון להיות קרוב למושא החקירה לבין החובה שלא להיחשף. לצורך כך אנו עושים שימוש בציוד טכנולוגי מתקדם כגון מכשירי האזנה וציטוט, הקלטה סמויה ומצלמות איכותיות ומקצועיות אשר מסוגלות לצלם ממרחק רב ולהתמודד עם אתגרים רבים כגון צילום בלילה ובמקומות חשוכים, צורך להיות מוסתרות במקומות קטנים ורגישים במיוחד ופעולה שקטה המונעת את גילוין.

כאשר צוות המשרד יוצא לפעילות של מעקב סמוי הוא נערך מראש לכל האתגרים והסיכונים אשר עשויים להתעורר תוך כדי המעקב ולומד היטב את לוח הזמנים של מושא המעקב, את ההרגלים שלו, את נקודות הכשל האפשריות ואת תנאי השטח בהם הוא פעיל. כל אלה ועוד מסייעים לנו להחליט על גודל צוות המעקב, הרכבו, כלי הרכב בהם אנו משתמשים בעת המעקב ועוד. תכנון נכון, ולא פחות מכך ביצוע מדויק, מאפשרים לנו להביא ללקוחותינו תוצאות מיטביות בזמן הקצר ביותר אשר יסייעו להם במטרתם.